Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

CzarnaOwcaaa
7321 cad2
Reposted fromlittlefool littlefool vialadymartini ladymartini
CzarnaOwcaaa
4951 2fe8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialadymartini ladymartini
CzarnaOwcaaa
3420 2b3f
3146 935e 500
Reposted fromerial erial vialadymartini ladymartini
CzarnaOwcaaa

 Bo czas jest odwrotnością przestrzeni i przez jego zasłony rzeczy widać coraz wyraźniej choćby dlatego,że nigdy już nie będzie można ich dotknąć.

— Andrzej Stasiuk "Dukla"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 vialadymartini ladymartini
CzarnaOwcaaa
5896 c777
Reposted fromretro-girl retro-girl vialadymartini ladymartini
CzarnaOwcaaa
7874 5385 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialadymartini ladymartini
CzarnaOwcaaa
7905 35a8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialadymartini ladymartini
CzarnaOwcaaa

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

Reposted frompureevil pureevil vialadymartini ladymartini
CzarnaOwcaaa
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viachapstick chapstick
CzarnaOwcaaa
 Głupotą jest znikać z życia kogoś, kto ustawił nas na pierwszym miejscu. Kto oddał nam swoje serce, duszę i emocje. Uciec bez słów okrywając dnie i noce tej osoby ciszą, pustką i zastanowieniem. Nie róbcie tego. Nie odchodźcie od dobrych ludzi, myśląc, że na nich nie zasługujemy. Możecie im zniszczyć życie. 
Reposted fromlovvie lovvie
CzarnaOwcaaa
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują Cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić. 
Reposted fromlovvie lovvie

March 02 2017

CzarnaOwcaaa
Instynkt. Wiesz komu ufać.
Ludzie to wiedzą, jak zwierzęta. Nie słuchamy go tak dobrze jak one, nie za każdym razem, ale zawsze jest tam gdzieś ukryty. 
To mrowienie kiedy coś jest nie tak i spokój kiedy wszystko jest dobrze.
— Huntley Fitzpatrick – Moje życie obok
Reposted fromnyaako nyaako

March 01 2017

8329 88af
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl